Μετατροπή χρηστών σε πελάτες από εταιρίες επίπλων

Μετατροπή χρηστών σε πελάτες από εταιρίες επίπλων

Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι χρήστες του διαδικτύου περνούν χρόνο αναζητώντας ιδέες ή τρόπους ώστε να αποκτήσουν κάποιο αγαθό ή προϊόν. Αυτές οι στιγμές ονομάζονται shopping micro-moments και αποτελούν…