14 χρόνια από το 1ο iPod

14 χρόνια από το 1ο iPod

Το iPod παρουσιάστηκε πριν από 14 χρόνια. Μια συσκευή η οποία έκανε ότι έκαναν και οι άλλες, αλλά λίγο διαφορετικά. Το iPod ήταν η συσκευή με την οποία η Apple…